NHẬT KÝ QUAN SÁT VÕ TƯỚNG

THẦN KHÍ ĐỒ GIÁM HỆ LIỆT

Thượng bộ – TA CÙNG ĐÁC KỶ ĐOẠT NAM NHÂN

Hạ bộ – CHIẾN THẤT QUỐC

Ngoại thiên – PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT

Ngoại thiên chi lục hồn phiên – Nhật ký quan sát võ tướng

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: xuyên thời không, thời Tam Quốc Chí, cường cường, huyền huyễn, 1×1, HE

Văn án:

Trước nay thời đại Tam Quốc vốn đã thủng lỗ chỗ rồi, giờ thêm một lỗ nữa cũng có sao đâu.

Tiểu thụ Kỳ Lân mời chuẩn bị.

Tay trái kiếm Hiên Viên, tay phải Lục Hồn Phiên, xuyên nào!

Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm Viên Thiệu thảo phạt họ Đổng. (Đổng Trác)

Sứ mệnh lần này của con là tùy ý chọn một võ tướng, rồi giúp hắn lên làm hoàng đế.

Thông Thiên giáo chủ ban cho con hào quang nhân vật chính, nó sẽ bảo vệ con, Amen.

Cảnh báo:

Tiểu bạch văn, vừa là đồng nhân vừa là xuyên không, tài liệu đã qua dàn dựng, năm tháng hỗn loạn.

Tính cách nhân vật tán loạn, có dấu hiệu thác loạn.

Bố, Sách, Du, Quyền, Siêu, Vân, Bị, Gia, Lượng, Úc, Tháo không có gì bảo đảm so với nguyên bản, xin hãy cẩn thận.

Bản văn này đơn thuần là nhắm một mắt mở một mắt viết ra, nhưng không phải vì thế mà anh hùng suy vong, càng không vì vậy mà gian hùng thành thần.

Lịch sử ngàn năm tự có kết thúc riêng, đây chỉ là một quyển tiểu thuyết yy theo lịch sử, đừng tưởng thật.

Lăng:

Trong thời gian chờ đợi, bà con có thể xem các truyện khác trong hệ liệt đã dẫn link ở trên và đồng nhân Tam Quốc Giang Đông Song Bích cùng tác giả, đều hay.

Bạn phải xem điều này trước khi xem truyện.

Ở mục lục, chữ nghiêng là của tôi. 

ĐỪNG ĐĂNG LẠI BẤT KỲ POST NÀO CỦA TÔI Ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU!

———-oOo———-

MỤC LỤC

Bảng giới thiệu nhân vật

Quyển 1 – MÃ TRUNG XÍCH THỐ

Chương dẫn Quyển 1

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4 – Hồi 5 – Hồi 6

 Hồi 7Hồi 8 – Hồi 9Hồi 10 – Hồi 11Hồi 12

 Hồi 13Hồi 14Hồi 15 – Hồi 16Hồi 17

Quyển 1 – Hoàn

QUYỂN 2 – KINH PHÀM KHOÁI HÀNG

Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22

Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27

Quyển 2 – Hoàn

QUYỂN 3 – DẠ CHIẾU NGỌC SƯ TỬ

Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32

Hồi 33Hồi 34Hồi 35 – Hồi 36Hồi 37

Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41

Hồi 42 – Hồi 43 bản 1

Hồi 43Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên

Phiên Ngoại

Quyển 3 – Hoàn

Quyển 4 – ĐÍCH LÔ HỘ CHỦ

Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48

Hồi 49 – Hồi 50 – Hồi 51 – Hồi 52 – Hồi 53

Hồi 54 – Hồi 55 – Hồi 56 – Hồi 57 – Hồi 58

Hồi 59 – Hồi 60 – Hồi 61

Advertisements

2 thoughts on “NHẬT KÝ QUAN SÁT VÕ TƯỚNG

Bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s